marketing & acquisitie voor bedrijventerreinen

ontwikkeling logistiek vastgoed & logistieke terreinen

Advies en begeleiding bij ontwikkeling van bedrijventerreinen sinds 2012.

Leopoint heeft verstand van zaken. Vooral als het gaat om ontwikkeling en uitbreiding van (logistieke) bedrijventerreinen. Niet zo verwonderlijk ook aangezien Leopoint op het gebied van Business Development en Acquisitie een indrukwekkende staat van dienst heeft opgebouwd met betrekking tot:

 • Locatiekeuzes
 • Vastgoedfinanciering
 • Grondexploitaties
 • Juridische vormgeving

Betrokkenheid

De kracht van Leopoint begint onderaan! Bij de voeten, want die staan beide stevig op de grond. In de modder, of in het zand. Hoe u wilt. Het komt er in ieder geval op neer dat de voetsporen van Leopoint leiden naar definitieve planvorming. Uitstekende contacten met overheden en marktpartijen zorgen voor effectieve samenwerkingsafspraken en communicatie zonder ruis. Leopoint staat voor betrokkenheid en unieke knowhow in de wereld van logistieke hotspots en de ontwikkeling van passend bedrijfsmatig vastgoed. Uw partner!

Leopoint.

Samenwerken is samen werken. Dat is de visie van Leopoint. Diverse bedrijven en gemeenten zijn u al voorgegaan en kijken terug op een aangename en vruchtbare samenwerking met Leopoint. Beide partijen hebben zowel aan de onderhandelingstafel alsmede midden op een braakliggende kavel van een bedrijventerrein geprofiteerd van de expertise en het enthousiasme van Leopoint. Unieke expertise op het gebied van grond, planologische, logistieke, politieke en juridische kennis.

Ervaring

Jarenlange ervaring in vele belangrijke, logistieke gebieden van ons land heeft geleid tot de beste gronden voor de klanten van Leopoint. Dat komt mede omdat Leopoint wars is van gebakken lucht. Geen praatjes dus, maar een oprechte interesse en een degelijke ervaring om beide kanten van de onderhandelingsprocessen tot definitieve beslissingen te brengen. Oplossingen dus die stemmen tot tweezijdige tevredenheid. Ideeën komen bij Leopoint echt van de grond.

“Wat mij blijft verbazen is dat zoveel woorden, woorden blijven. Geen woorden, maar daden. Cliché of niet; het blijft gewoon leuk om woorden om te zetten in acties.”

Drs. Leopold Hermans

Opdrachtgevers.

Investeren in grond is razend interessant. Voor beide partijen: overheid én marktpartijen.
Een goede samenwerking tussen de overheid en de marktpartijen is essentieel voor het slagen van het project. Leopoint kent, begrijpt en denkt mee met beide partijen. Dat kan ook aangezien Leopoint advies geeft aan zowel overheden als marktpartijen over:

 • Planvorming
 • Locatiekeuze
 • Marketing
 • Communicatie
 • Acquisitie
 • Accountmanagement
 • Onderhandelingsprocessen

Diensten.

Gebiedsontwikkeling, bedrijventerreinontwikkeling en bedrijfsterreinbeheer heeft vele specifieke aandachtspunten waarbij kennis en ervaring van groot belang zijn. Investeren in een duurzame locatie waarover alle partijen uiteindelijk overeenstemming bereiken is een grote uitdaging. Ook de instandhouding en uitstraling van kwaliteit van grond en object in een uitdagende en stimulerende openbare ruimte is van levensbelang. Leopoint biedt alle diensten aan die een topklimaat in de wereld van (logistiek) vastgoed waarborgen:

 • Advies over samenwerkingsvormen
 • Initiatie en aansturing projecten
 • Acquisitie van bedrijven
 • Voorbereiding grondtransacties
 • Optimalisatie van verkoopopbrengst
 • Begeleiding marketing en pr
 • Bemiddeling subsidietrajecten

Samenwerking

Hoe dan ook, de succesformule van Leopoint komt letterlijk van de grond omdat de intensieve publiek-private onderhandelingen uiteindelijk leiden tot samenwerking tussen beide partijen. Deze vorm van samenwerking leidt uiteindelijk tot kordate strategieën die meerwaarde van nieuwe of bestaande objecten op bedrijventerreinen tot gevolg hebben.

Onderhandelaar

Leopoint treedt voor u op als gedelegeerd onderhandelaar en is goed op de hoogte van de economische en beleidsmatige aspecten in elke willekeurige fase van het traject. Desgewenst treedt Leopoint op als moderator of presentator namens ondernemer of overheid. Leopoint is zich terdege bewust van wensen of eisen van bedrijven en overheden.

Referenties.

Acquisitie & Business Development Gemeente Venlo (2015-2016)

Publicatie datum: 01-Jan-1970
Acquisitie & Business Development Gemeente Venlo (2015-2016)

Leopoint doet de acquisitie en business development voor de Gemeente Venlo, dé logistieke hotspot van Nederland en zelfs van Europa (bron: Prologis). Na eerst werkzaam te zijn geweest voor de Gemeente Venlo in de periode 1995-2008, heeft Leopoint in 2015 en 2016 de resterende kavels namens deze Limburgse gemeente in de verkoop gezet. Ook de ondersteuning in de acquisitie voor het nieuwe logistieke terrein Trade Port Noord was onderdeel van de opdracht van Leopoint. Tenslotte is Leopoint nauw betrokken geweest bij de internationale promotie en acquisitie van de gemeente Venlo.

Wilt u met ons samenwerken?

Leopoint.

+31 6 50 60 22 82
BTW ID NL001847797B65
info@leopoint.nl
Bekijk mijn LinkedIn profiel

Vul hier uw gegevens in

Bedrijfsnaam